Komisia rozhodcov
ZH-KR-2019/2020-0010
sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
Sťažnosť nespĺňa náležitosti kapitoly XX, ods. 1, písm. b) RS 2019/2020.
Rozhodnutie: ZH-KR-2019/2020-0010
Klub: TJ Družstevník Janova Lehota
Dátum zaevidovania: 16.10.2019 19:25
Dátum vyriešenia: 16.10.2019 19:30
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 16.10.2019 19:29