Komisia rozhodcov
ZH-KR-2019/2020-0030
sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Sťažnosť nespĺňa náležitosti kapitoly XX, ods. 1, písm. b) RS 2019/2020. "neuvedenie presného času podľa videozáznamu".
Rozhodnutie: ZH-KR-2019/2020-0030
Klub: OŠK Brehy
Dátum zaevidovania: 05.11.2019 18:54
Dátum vyriešenia: 05.11.2019 18:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 05.11.2019 18:55