Komisia rozhodcov
ZH-KR-2019/2020-0031
odborné stanovisko KR
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku: Hráč Roman Galeta sa po vystriedaní v 22 minúte dopustil HNS – hrubá urážka DO (si kokot, skončím s futbalom kvôli tebe ty kokot, za čo mi dal kartu ten kokot) a vyhrážky na DO (si bohovi macher, príď dolu ty macher, aj za ženou ti budem chodiť).
Rozhodnutie: ZH-KR-2019/2020-0031
Dátum zaevidovania: 06.11.2019 18:14
Dátum vyriešenia: 06.11.2019 18:14
Stav: Vyriešené