Športovo-technická komisia
Členovia
Róbert Hlaváč
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-STK-2019/2020-0077Prihláška do súťaže - B družstvo
ZH-STK-2019/2020-0076Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0075Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0074Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0073Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0072Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0071Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0070Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0069Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0068Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0067Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0066Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0065Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0064Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0063Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0062Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0061Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0060Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0059Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0058Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0057Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0056Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0055Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0054Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0053Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0052Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0051Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0050Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-STK-2019/2020-0049S. č. 16 - II / 6a - Odstúpenie
ZH-STK-2019/2020-0048Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy
ZH-STK-2019/2020-0047S. č. 13 - I / 2 - Zmena ÚHČ
ZH-STK-2019/2020-0046S. č. 12 - I / 1a - Kontumácia
ZH-STK-2019/2020-0045S. č. 12 - I / 5a - Zmena poradia MFS
ZH-STK-2019/2020-0044Prešetrenie videozáznamu
ZH-STK-2019/2020-0043Zamietnutie žiadosti o zmenu termínu
ZH-STK-2019/2020-0042Poplatok 2019/2020: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2019/2020-0041Poplatok 2019/2020: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2019/2020-0040Poplatok 2019/2020: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2019/2020-0039Poplatok 2019/2020: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2019/2020-0038Poplatok 2019/2020: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2019/2020-0037Poplatok 2019/2020: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2019/2020-0036Poplatok 2019/2020: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2019/2020-0035Oprava strelca 1. gólu hostí MFS 2K VII.L TJ Hronská Dúbrava - TJ OŠK Stará Kremnička
ZH-STK-2019/2020-0034S. č. 7 - II / 1, - Odstúpenie zo súťaže
ZH-STK-2019/2020-0033S. č. 6 - II / 4a, - Kontumácia
ZH-STK-2019/2020-0031Štartovný vklad 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2019/2020-0030Štartovný vklad 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2019/2020-0029Štartovný vklad 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2019/2020-0028Štartovný vklad 2019/2020: VII. liga ObFZ ZH