Športovo-technická komisia
Členovia
Róbert Hlaváč
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-STK-2018/2019-0105S. č. 41 - II / 2b, - Kontumácia
ZH-STK-2018/2019-0104S. č. 41 - II / 2b - Kontumácia
ZH-STK-2018/2019-0103Výzva k úhrade MZF
ZH-STK-2018/2019-0102Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy
ZH-STK-2018/2019-0101Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy
ZH-STK-2018/2019-0100Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy
ZH-STK-2018/2019-0099Preplatenie finančných náležitostí
ZH-STK-2018/2019-0098S. č. 37 - I / 1a, - Kontumácia
ZH-STK-2018/2019-0097S. č. 37 - I / 1b, - Kontumácia
ZH-STK-2018/2019-0096S. č. 37 - I / 1c, - Kontumácia
ZH-STK-2018/2019-0095Poplatok za zmenu termínu
ZH-STK-2018/2019-0094S. č. 36 - I / 8a, - Predvolanie
ZH-STK-2018/2019-0093S. č. 36 - I / 1a, - Kontumácia
ZH-STK-2018/2019-0092S. č. 35 - II / 1a, - Zmena ÚHČ
ZH-STK-2018/2019-0091S. č. 35 - II / 1a, - Zmena ÚHČ
ZH-STK-2018/2019-0090S. č. 35 - II / 1a, - Zmena ÚHČ
ZH-STK-2018/2019-0089Zmena strelca gólu
ZH-STK-2018/2019-0088S. č. 33 - I / 1a, - Kontumácia
ZH-STK-2018/2019-0087S. č. 32 - I / 5a, - Odstúpenie
ZH-STK-2018/2019-0086S. č. 30 - I / 3, - Zmena ÚHČ
ZH-STK-2018/2019-0085S. č. 30 - I / 1a, - Kontumácia
ZH-STK-2018/2019-0084Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0083Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0082Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0081Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0080Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0079Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0078Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0077Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0076Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0075Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0074Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0073Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0072Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0071Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0070Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0069Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0068Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0067Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0066Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0065Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0064Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0063Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0062Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0061Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0060Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0059Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0058Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0057Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019
ZH-STK-2018/2019-0056Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2018/2019