Športovo-technická komisia
ZH-STK-2017/2018-0073
S. č. 11 - I / 3a - Zrušenie odohratia MFS
ŠTK ruší odohratie MFS 8. kola VII. ligy dospelých, skupina "B" - TJ Partizán Prochot - TJ Kopernica ( 23. 9. 2017 ), na základe oznámenia TJ Kopernica. ŠTK ukladá TJ Kopernica predložiť vzájomnú dohodu s TJ Partizán Prochot do 26. 9. 2017 ( podaním v ISSF k Zápisu o stretnutí - "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" ). V opačnom prípade MFS skontumuje.
Rozhodnutie: ZH-STK-2017/2018-0073
Klub: TJ Kopernica
Dátum zaevidovania: 25.09.2017 16:44
Dátum vyriešenia: 25.09.2017 16:44
Stav: Vyriešené