Športovo-technická komisia
ZH-STK-2018/2019-0049
S. č. 9 - I / 5a - Oznámenie
ŠTK berie na vedomie podanie FK Vyhne, ohľadom MFS 5. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, OŠK Stará Kremnička - FK Vyhne. Podanie odstupuje Komisii rozhodcov, ktorá o podaní rozhodne.
Rozhodnutie: ZH-STK-2018/2019-0049
Klub: FK Vyhne
Dátum zaevidovania: 11.09.2018 09:00
Dátum vyriešenia: 11.09.2018 09:01
Stav: Vyriešené