Športovo-technická komisia
ZH-STK-2018/2019-0094
S. č. 36 - I / 8a, - Predvolanie
Riadiaci orgán súťaže ( ŠTK ) v zmysle SP, čl. 23/c zabezpečuje regulárny a bezproblémový priebeh súťaže a stretnutí. V prípade podozrenia neoprávného štartu hráča v zmysle SP, čl. 52/d má právo ŠTK preveriť podozrenie ( nielen na základe podania námietky ). Vzhľadom na uvedenú skutočnosť platí čl. 1/8a Úradnej správy č. 36-2018/2019 Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom zo dňa 9. 5. 2019 : ŠTK predvoláva, na základe podania FK Sitno Banská Štiavnica zo dňa 7. 5. 2019 ( ID 102385 ) : a) z MFS 29. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Voznica - ŠK LESY Banská Belá : - za ŠK LESY Banská Belá - hráča č. 8 Július Kováč, registračné číslo 1328719, - kapitána družstva, hráč č. 3 Sergej Lakatos, registračné číslo 11400970, - vedúceho družstva Ivan Cima, registračné číslo 1049139. - za FK Sitno Banská Štiavnica - hráč Peter Gron, registračné číslo 1359766. Menovaných predvoláva vo veci podozrenia na neoprávnený štart hráča na cudzí RP v horeuvedenom MFS. Hráči predložia registračný preukaz a vedúci družstva preukaz totožnosti. Predvolaní sa dostavia na adresu: ObFZ Žiar nad Hronom, Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom dňa 15. 5. 2019 ( streda ) o 15:00 hod. V prípade, že sa predvolaní nebudú môcť dostaviť, predložia svoje vyjadrenie k predmetnej záležitosti podaním v ISSF do 13. 5. 2019. Ak sa predvolaní nedostavia, ani svoje vyjadrenia nepodajú cez ISSF, bude ŠTK riešiť predmetnú záležitosť podľa zistených skutočností.
Rozhodnutie: ZH-STK-2018/2019-0094
Klub: ŠK Lesy
Dátum zaevidovania: 09.05.2019 17:12
Dátum vyriešenia: 09.05.2019 17:13
Stav: Vyriešené