Športovo-technická komisia
ZH-STK-2018/2019-0096
S. č. 37 - I / 1c, - Kontumácia
ŠTK kontumuje MFS 29. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Voznica - ŠK LESY Banská Belá, v zmysle SP čl. 82/1/f, priznáva 3 body v prospech ŠK Voznica a skóre dosiahnuté na hracej ploche ( 6:0 ) ponecháva v platnosti. ŠK LESY Banská Belá nerešpektoval predvolanie v predmetnej záležitosti ( ÚS č. 36/I/8/a ) a na základe zistených skutočností rozhodla ŠTK v zmysle horeuvedeného.
Rozhodnutie: ZH-STK-2018/2019-0096
Klub: FK Sitno Banská Štiavnica
Dátum zaevidovania: 03.06.2019 13:40
Dátum vyriešenia: 03.06.2019 13:41
Stav: Vyriešené