Športovo-technická komisia
ZH-STK-2018/2019-0097
S. č. 37 - I / 1b, - Kontumácia
ŠTK kontumuje MFS 23. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Sitno Banská Štiavnica "B" - MFK Žarnovica "B", v zmysle SP čl. 82/1/b, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sitno Banská Štiavnica "B". Berie na vedomie oznámenie MFK Žarnovica "B" o nevycestovaní na MFS. Keďže v prípade MFK Žarnovica "B" ide už o druhú kontumáciu v súťažnom ročníku 2018/2019, ŠTK dôrazne upozorňuje menovaný FK na znenie SP čl. 12/1 ( cit. "ak družstvo zapríčiní tri kontumácie stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka, riadiaci orgán ho zo súťaže vylúči" ). MFK Žarnovica "B" odstupuje na DK.
Rozhodnutie: ZH-STK-2018/2019-0097
Klub: MFK ŽARNOVICA
Dátum zaevidovania: 03.06.2019 13:49
Dátum vyriešenia: 03.06.2019 13:50
Stav: Vyriešené