Športovo-technická komisia
ZH-STK-2018/2019-0099
Preplatenie finančných náležitostí
ŠTK rieši herné dôsledky v prípade nevycestovania súpera na MFS. Úhrada finančných náležitostí v prípade nevycestovania súpera na MFS je riešená v Rozpise súťaží ObFZ Žiar nad Hronom 2018 / 2019, článok XXIV, kde je stanovený postup FK voči súperovi, ktorý sa na MFS nedostavil.
Rozhodnutie: ZH-STK-2018/2019-0099
Klub: TJ OŠK Stará Kremnička
Dátum zaevidovania: 12.06.2019 09:21
Dátum vyriešenia: 12.06.2019 09:21
Stav: Vyriešené