Športovo-technická komisia
ZH-STK-2019/2020-0032
US-06-II/1
ŠTK ObFZ nariaďuje odohrať, v zmysle SP č. 37/1 (na základe stretnutia I. ligy FK Pohronie - FC Spartak Trnava v nedeľu 11.08.2019 o 18:00 hod.), všetky MFS 2. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET a 2. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET z nedele 11.08.2019 o 16:30 hod. v nedeľu 11.08.2019 o 14:00 hod. Termíny MFS hraných v iný čas ako NE ÚHČ ostávajú v platnosti. Žiadosti, podané v ISSF k zápisu zo stretnutia ako "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" na: - sobotu ALEBO - NE 11:00 hod. a skôr ŠTK bude akceptovať. Takéto žiadosti však musia byť podané do stredy 07.08.2019 do 15:00 hod. Žiadosti podané neskôr ŠTK nebude akceptovať!
Rozhodnutie: ZH-STK-2019/2020-0032
Dátum zaevidovania: 05.08.2019 18:00
Dátum vyriešenia: 05.08.2019 18:00
Stav: Vyriešené