Športovo-technická komisia
ZH-STK-2019/2020-0034
S. č. 7 - II / 1, - Odstúpenie zo súťaže
ŠTK oznamuje FK VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, že družstvo FK Sitno Banská Štiavnica "B" sa zo súťaže odhlásilo ( podanie v ISSF pod číslom ID 112491 ) k 8. 8. 2019. FK Sitno Banská Štiavnica "B" sa anulujú všetky dosiahnuté výsledky. Súťaž bude pokračovať s 15 účastníkmi, družstvá vyžrebované s FK Sitno Banská Štiavnica "B" budú mať v daný termín voľno. Prípad odstupujeme DK.
Rozhodnutie: ZH-STK-2019/2020-0034
Klub: FK Sitno Banská Štiavnica
Dátum zaevidovania: 19.08.2019 08:50
Dátum vyriešenia: 19.08.2019 08:50
Stav: Vyriešené