Športovo-technická komisia
ZH-STK-2019/2020-0044
Prešetrenie videozáznamu
ŠTK oznamuje TJ Partizán Prochot, že podanie v ISSF ( pod číslom 113863 ) nespĺňa SP a vzhľadom na uvedené skutočnosti zostáva v platnosti výsledok dosiahnutý na hracej ploche.
Rozhodnutie: ZH-STK-2019/2020-0044
Klub: TJ Partizán Prochot
Dátum zaevidovania: 09.09.2019 09:42
Dátum vyriešenia: 09.09.2019 09:42
Stav: Vyriešené