Športovo-technická komisia
ZH-STK-2019/2020-0045
S. č. 12 - I / 5a - Zmena poradia MFS
Upozorňuje FK VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých a Futbalshop.sk liga U15, že vzhľadom na rekonštrukciu športového domu futbalového štadióna OŠK Hodruša - Hámre, ktorá podľa oznámenia OŠK Hodruša - Hámre ( pod číslom ID 114620 ) nebude ukončená do konca septembra, OŠK Hodruša - Hámre odohrá všetky MFS v jesennej časti sezóny 2019 / 2020, vyžrebované na domácom ihrisku, v opačnom poradí ( v jesennej časti sezóny 2019 / 2020 na ihrisku súpera, v jarnej časti sezóny 2019 / 2020 na domácom ihrisku ). Upozorňuje však OŠK Hodruša - Hámre, že stretnutie predohrávaného 29. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých ( 10. 11. 2019 o 13:30 hod. ) OŠK Hodruša - Hámre - OFK Štart Prenčov je už stretnutím odvetnej časti a preto toto stretnutie nemôže byť odohraté na ihrisku súpera. V prípade, že rekonštrukcia športového domu OŠK nebude dokončené ani v tomto termíne, OŠK Hodruša - Hámre má povinnosť nahlásiť aspoň 10 dní pred dňom konania MFS hraciu plochu, na ktorej sa stretnutie odohrá, v ISSF prostredníctvom žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia. V tomto stretnutí bude mať OŠK Hodruša - Hámre všetky povinnosti usporiadajúceho FK.
Rozhodnutie: ZH-STK-2019/2020-0045
Klub: OŠK Hodruša - Hámre
Dátum zaevidovania: 23.09.2019 09:24
Dátum vyriešenia: 23.09.2019 09:24
Stav: Vyriešené