Športovo-technická komisia
ZH-STK-2019/2020-0047
S. č. 13 - I / 2 - Zmena ÚHČ
Oznamuje FK VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých zmenu ÚHČ doma hraných MFS v jesennej časti sezóny 2019 / 2020 : OFK Štart Prenčov - SOBOTA ÚHČ ( od 12. kola t.j. 20. 10. 2019 ). O zmenu ÚHČ doma hraných MFS v jarnej časti sezóny ( v roku 2020 ) má FK právo požiadať pred začiatkom jarnej časti sezóny.
Rozhodnutie: ZH-STK-2019/2020-0047
Klub: Obecný futbalový klub ŠTART PRENČOV
Dátum zaevidovania: 30.09.2019 14:41
Dátum vyriešenia: 30.09.2019 14:41
Stav: Vyriešené