Športovo-technická komisia
ZH-STK-2019/2020-0074
Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ v zmysle RS ObFZ ZH 2019/2020 čl. XXIII/6/d a XXIV/10. Poplatok bol znížený na 50 % pre zrušenie jarnej časti súťaží (z dôvodu opatrení proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2).
Rozhodnutie: ZH-STK-2019/2020-0074
Klub: ŠK Jastrabá
Dátum zaevidovania: 27.03.2020 10:05
Dátum vyriešenia: 27.03.2020 10:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
15 EUR 27.03.2020 10:05