Rozhodnutia
ZH-KM-2019/2020-0010Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0009Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0008Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0007S. č. 16 - III / 1a, - Kontumácia
ZH-KM-2019/2020-0006Zaradenie do súťaže U9
ZH-KM-2019/2020-0005S. č. 10 - II / 2b, - Kontumácia
ZH-KM-2019/2020-0004S. č. 10 - II / 2a, - Kontumácia
ZH-KM-2019/2020-0003S. č. 9 - II / 1a, - Kontumácia
ZH-KM-2019/2020-0002S. č. 8 - III / 4a - Zmena ÚHČ
ZH-KM-2019/2020-0001S. č. 8 - III / 2 - Odhlásenie