Komisia mládeže
ZH-KM-2018/2019-0004
S. č. 10 - II / 4a,b - Podanie na KM
KM prešetrila podanie OŠK Hodruša - Hámre. Prešetrila štart hráčov uvedených v podaní a uznala štart hráčov za právoplatný. Zobrala na vedomie oznámenie OŠK Hodruša - Hámre ohľadom podmienok vytvorených TJ PS Hliník nad Hronom súperovi. Dôrazne upozornila TJ PS Hliník nad Hronom na vytvorenie podmienok súperovi.
Rozhodnutie: ZH-KM-2018/2019-0004
Klub: OŠK Hodruša - Hámre
Dátum zaevidovania: 01.10.2018 14:31
Dátum vyriešenia: 01.10.2018 14:31
Stav: Vyriešené