Komisia mládeže
ZH-KM-2018/2019-0008
Oprava výsledku
Na základe podnetu TJ Prestavlky bol opravený výsledok 18. kola Futbalshop.sk liga U15 - TJ Prestavlky - OŠK Stará Kremnička a rozhodca MFS bol odstúpený KR.
Rozhodnutie: ZH-KM-2018/2019-0008
Klub: TJ - Prestavlky
Dátum zaevidovania: 29.04.2019 15:07
Dátum vyriešenia: 29.04.2019 15:08
Stav: Vyriešené