Komisia mládeže
ZH-KM-2018/2019-0009
S. č. 38 - II / 2a, - Povolenie
Komisia mládeže povoľuje družstvám Miniligy Milana Škriniara U11, vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky, odohrať 17. kolo ( 23. 5. 2019 ) Miniligy Milan Škriniara U11 na miniihrisku s umelou trávou resp. v telocvični. V prípade zmeny hracej plochy oznámiť túto skutočnosť súperovi ( obutie družstiev ) a zaevidovať podanie k zápisu v ISSF.
Rozhodnutie: ZH-KM-2018/2019-0009
Dátum zaevidovania: 22.05.2019 15:28
Dátum vyriešenia: 22.05.2019 15:28
Stav: Vyriešené