Komisia mládeže
ZH-KM-2019/2020-0002
S. č. 8 - III / 4a - Zmena ÚHČ
Komisia mládeže oznamuje FK Futbalshop.sk liga U15 zmenu ÚHČ doma hraných MFS TJ Lovča v jesennej časti sezóny 2019 / 2020 ( od 6. kola vrátane ) : SO 11:00 hod.
Rozhodnutie: ZH-KM-2019/2020-0002
Klub: Telovýchovná jednota Lovča
Dátum zaevidovania: 26.08.2019 09:50
Dátum vyriešenia: 26.08.2019 09:51
Stav: Vyriešené