Komisia mládeže
ZH-KM-2019/2020-0003
S. č. 9 - II / 1a, - Kontumácia
KM kontumuje MFS 4. kola Futbalshop.sk liga U15, TJ Družstevník Lovčica - Trubín - OFK Štart Prenčov, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Lovčica - Trubín, v zmysle SP, čl. 82/1b ( nenastúpenie na MFS ). Berie na vedomie oneskorené podanie OFK Štart Prenčov ( v deň MFS, pod číslom ID 113317 ). OFK Štart Prenčov odstupuje na DK.
Rozhodnutie: ZH-KM-2019/2020-0003
Klub: OFK Štart Prenčov
Dátum zaevidovania: 03.09.2019 09:01
Dátum vyriešenia: 03.09.2019 09:01
Stav: Vyriešené