Komisia mládeže
ZH-KM-2019/2020-0006
Zaradenie do súťaže U9
Komisia mládeže v spolupráci so správcom súťaží oznamuje TJ PS Hliník nad Hronom, že dodatočné zaradenie do súťaže Oblastné majstrovstvá U9 nie je z technických dôvodov už možné. KM doporučuje TJ PS Hliník nad Hronom odohrať priateľské futbalové stretnutia so súpermi, ktorí majú voľný žreb.
Rozhodnutie: ZH-KM-2019/2020-0006
Klub: TJ PS Hliník nad Hronom
Dátum zaevidovania: 23.09.2019 09:09
Dátum vyriešenia: 23.09.2019 09:09
Stav: Vyriešené