Komisia mládeže
ZH-KM-2019/2020-0010
Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ v zmysle RS ObFZ ZH 2019/2020 čl. XXIII/6/d a XXIV/10. Poplatok bol znížený na 50 % pre zrušenie jarnej časti súťaží (z dôvodu opatrení proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2).
Rozhodnutie: ZH-KM-2019/2020-0010
Klub: FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA
Dátum zaevidovania: 27.03.2020 10:08
Dátum vyriešenia: 27.03.2020 10:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
7.5 EUR 27.03.2020 10:08