Mimoriadny oznam sekretariátu ObFZ - čerpanie kreditov!!!

08.11.2018, Tomáš Gemza
Mimoriadny oznam sekretariátu ObFZ - čerpanie kreditov!!!

Sekretariát ObFZ Žiar nad Hronom oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2018, musia prostredníctvom eshopu SFZ vyčerpať do 30.11.2018. Aktuálny stav nájdete vždy na:

name
Slovenský futbalový zväz - podpora mládeže
Príspevok v celkovom objeme 1.064.874,45 € rozdelený pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2016/2017 podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.
Prečítané: 114x