AKTUALITA! Zaradenie družstiev, pridelené čísla, termínová listina 2018/2019

29.06.2018, Tomáš Gemza
Aktív Športovo-technickej komisie ObFZ Žiar nad Hronom dnes uzavrel súťažný ročník 2017/2018 a vyžreboval novú sezónu 2018/2019.

Účastníci aktívu doladili návrh ŠTK a Správy súťaží vo veci pridelenia čísel v zmysle Bergerových tabuliek a odsúhlasili jeden z predložených variantov Termínovej listiny. Vyžrebovanie VI. ligy bude skompletizované na Futbalnete a v ISSF v pondelok 2. júla 2018. Termín skompletizovania VII. ligy definitívne odsúhlasí VV ObFZ, vzhľadom na problémy s právnou subjektivitou klubu z Hronského Beňadika. Delegáti aktívu a prítomní zástupcovia ObFZ sa však zhodli v názore, aby VV ObFZ vyšiel klubu v ústrety, až pokiaľ to, vzhľadom na termíny, bude možné.

 

Pridelené čísla v súťažiach dospelých pre súťažný ročník 2018/2019

 

Termínová listina pre súťažný ročník 2018/2019

image
Prečítané: 574x