Predsedom ObFZ Žiar nad Hronom zostáva Ján Matonok
31.10.2017, Tomáš Gemza

Predsedom ObFZ Žiar nad Hronom zostáva Ján Matonok

V pondelok 30. októbra 2017 sa v zasadačke žiarskeho Mestského kultúrneho centra uskutočnila volebná Konferencia ObFZ Žiar nad Hronom.

Na nej kluby z regiónu okresov Banská Štiavnica - Žarnovica - Žiar nad Hronom volili predsedu a podpredsedu zväzu, členov výkonného výboru a predsedov odborných komisií.

 

Zasadnutia sa zúčastnilo 26 delegátov s právom hlasovať, z celkového počtu 37. Svojou prítomnosťou poctili zasadnutie predseda Stredoslovenského futbalového zväzu Jozef Paršo, členovia výkonného výboru SsFZ Juraj Pilát a Ľubomír Samotný a vedúci IT oddelenia Slovenského futbalového zväzu Ján Letko.

 

Samotné voľby sa po súhlase delegátov konali verejnou formou, s výnimkou voľby predsedu Komisie rozhodcov a delegátov zväzu, kde si delegáti odhlasovali tajnú voľbu. Práve voľba predsedu KR a DZ bola najdramatickejšia, keď v prvom kole získal Ľubomír Drozd 15 a Jozef Oslanec 11 hlasov a v druhom, rozhodujúcom kole, zvíťazil Ľubomír Drozd tesne 14:12. Vo voľbách ostatných funkcionárov bol na kažý post len jeden kandidát a tak niektorí, vrátane staronového predsedu Jána Matonoka, boli zvolení jednohlasne.

 

Prehľad zvolených funkcionárov ObFZ Žiar nad Hronom na volebné obdobie 2017 - 2021:

 

Predseda ObFZ a predseda VV ObFZ: Ján Matonok

Podpredseda ObFZ, podpredseda VV ObFZ a ekonomický manažér ObFZ: Vladimír Ďurian

Predseda Športovo-technickej komisie a člen VV ObFZ: Roman Košta

Predseda Komisie rozhodcov a delegátov zväzu a člen VV ObFZ: Ľubomír Drozd

Predseda Trénersko-metodickej komisie a člen VV ObFZ: Milan Nemec

Predsedu Komisie mládeže: Martin Fungáč

Predseda Disciplinárnej komisie: Ján Galeta

Predseda Revíznej komisie: Stanislav Neuschl

Predseda Odvolacej komisie: Eva Hromádková

 

V zmysle rozhodnutia VV ObFZ sa noví členovia VV a predsedovia odborných komisií ujmú svojich funkcií ku dňu 01.12.2017.

image
Prečítané: 294x