29.06.2020, Tomáš Gemza

Prihlášky do súťaží pre súťažný ročník 2020/2021

29.06.2020, Tomáš Gemza
PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽÍ MLÁDEŽE.

Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2020/2021:

a) prihlasovanie družstiev dospelých sa skončilo.

b) prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2020/2021 si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do:

Futbalshop.sk liga U15 (malý futbal žiaci):   14.07.2020 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá U13 (malý futbal mladší žiaci): 28.07.2020 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka):   28.07.2020 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá U9 (mladšia prípravka):  28.07.2020 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky):  04.08.2020 (vrátane)

Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (žiaci U15, mladší žiaci U13, prípravka U11, mladšia prípravka U9, žiačky WU15, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia ObFZ Žiar nad Hronom). V prípade nejasností odporúčame Manuál k elektronickej prihláške v ISSF.

Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2020. Výška štartovného vkladu pre nový súťažný ročník (schválená VV ObFZ dňa 09.06.2020):

VI. liga dospelých s mládežou:  50 €

VI. liga dospelých bez mládeže: 50 € + 500 €

VII. liga dospelých:   50 €

Mládež:    bez štartovného


Návrh termínovej listiny súťažného ročníka 2020/2021


Upozorňujeme:

a) na vekové kategórie mládeže platné pre súťažný ročník 2020/2021:

U19: ročník narodenia 2002

U17: ročník narodenia 2004

U15: ročník narodenia 2006

U13: ročník narodenia 2008

U12: ročník narodenia 2009

U11: ročník narodenia 2010

U10: ročník narodenia 2011

U9: ročník narodenia 2012

U6: ročník narodenia 2015

b) na vekové kategórie jednotlivých súťaží ObFZ platné pre súťažný ročník 2020/2021:

- súťaže mužov: muži v kategórii od U17 vyššie

- súťaž U15:  chlapci od U10 do U15, dievčatá od U10 do U15

- súťaž U13:  chlapci od U10 do U13, dievčatá od U10 do U15

- súťaž U11:  chlapci od U6 do U11, dievčatá od U6 do U13

- súťaž U9:  chlapci od U6 do U9, dievčatá od U6 do U11

- súťaž WU15:  dievčatá od U10 do U15

Prečítané: 264x