17.06.2019, Tomáš Gemza

Prihlášky do súťaží pre súťažný ročník 2019/2020

17.06.2019, Tomáš Gemza

Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2019/2020:

a) prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2019/2020 si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do 26.06.2019 (vrátane). Po tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých súťažiach dospelých uzavretý.

b) prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2019/2020 si FK aktivujú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže, v termíne do:

Futbalshop.sk liga U15 (malý futbal žiaci): 15.07.2019 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá U13 (malý futbal mladší žiaci): 15.07.2019 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka): 15.07.2019 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá U9 (mladšia prípravka): 15.07.2019 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky): 15.08.2019 (vrátane)


Prihlášku je potrebné vytvoriť za každé družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, mladší žiaci U13, prípravka U11, mladšia prípravka U9, žiačky WU15, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia ObFZ Žiar nad Hronom). V prípade nejasností odporúčame “Manuál k elektronickej prihláške v ISSF”.


Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2019. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení:

VI. liga dospelých s mládežou: 100 €

VI. liga dospelých bez mládeže: 100 € + 500 €

VII. liga dospelých: 95 €

Mládež: bez štartovného


Upozorňujeme tiež na vekové kategórie mládeže platné pre súťažný ročník 2019/2020:

U19: ročník narodenia 2001 a mladší

U17: ročník narodenia 2003 a mladší

U15: ročník narodenia 2005 a mladší

U13: ročník narodenia 2007 a mladší

U11: ročník narodenia 2009 a mladší

U9: ročník narodenia 2011 a mladší

Prečítané: 753x