Prihlášky do súťaží pre súťažný ročník 2018/2019

22.06.2018, Tomáš Gemza

 

Prihlášky do súťaží ObFZ Žiar nad Hronom pre súťažný ročník 2018/2019:

a) prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2018/2019 si FK aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne do 27.06.2018 (vrátane). Po tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých súťažiach dospelých uzavretý. 

b) prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2018/2019 si FK aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne do:

Futbalshop.sk liga U15 (malý futbal žiaci):        17.07.2018 (vrátane)

Miniliga Milana Škriniara U11 (prípravka):        17.07.2018 (vrátane)

Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky):    31.07.2018 (vrátane)

Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, prípravka U11, žiačky WU15, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia ObFZ ZH). V prípade nejasností odporúčame “Manuál k elektronickej prihláške v ISSF”.

Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2018. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení:

VI. liga dospelých s mládežou: 100 €

VI. liga dospelých bez mládeže: 100 € + 500 €

VII. liga dospelých: 95 €

Mládež: bez štartovného

image
Prečítané: 499x